Türkçe: Sorular Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kazanımlarına ve müfredata uygundu; zorlayıcı bir sınavdı.Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama, cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama kazanımları öne çıktı.Geçen yıllara göre daha uzun ve çıkarım yapmayı gerektiren sorulardan oluşan sınavda beklenmedik ve hatalı bir soruyla da karşılaşılmadı. Ağırlıklı olarak okuduğunu anlama ve yoruma dayalı sorular bulunuyordu. Sınavda dikkat çeken diğer bir unsur tekrardan görselli sorulara yer verilmeyiş oldu. MEB ‘in yayınladığı kazanım ve değerlendirme testlerini çözen öğrencilerin avantajlı ve daha başarılı olacağını söyleyebiliriz

Matematik: Matematik soruları müfredata uygun. Bilgi ölçme , işlem yapma ve yorumlama yeteneği ölçüldü. Soru köklerini dikkatli okuyan, sakin kalıp işlemlerini rahatça uygulayabilen öğrencilerin avantajlı olduğu bir sınavla karşılaştık.Çarpanlar ve katlar,üslü ifadeler,kareköklü ifadeler,basit olayların olma olasılığı, üçgenler,dönüşüm geometrisi,eşlik ve benzerlik,cebirsel ifadeler ve özdeşlikler,doğrusal denklemler,denklem sistemleri, eşitsizlikler ile ilgili sorular öğrencilerin karşısına çıktı. Sınavın genel olarak standart bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Zorlayıcı niteliği az seçici 3 adet soru bulunan kazanım testleri paralelliğinde hazırlanmış bir sınavdı. Öğrencilerin Türkçeye göre daha mutsuz tamamladığı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Fen: MEB ‘in sene başında açıkladığı müfredata uygun olup temel düzeyde bilgi ve soru köklerini dikkatli okuyarak okuma-anlama becerisi ile karşımıza çıkan bir sınav idi.Niteliği ve kapsayıcılığı başarılı olan bu sınavda öğrencilerin karşısına elektrik, ısı ve sıcaklık, madde ve özellikleri, canlılar ve enerji , ışık ve ses ünitelerinden sorular çıktı.Kazanım testlerini çözmüş ve dikkatli olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav uygulandı.

İnkılap Tarihi ve İngilizce sınavlarında da müfredata uygun, kazanım testleri ve değerlendirme sorularına benzer olan ve öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav uygulanmıştır. Sene içerisinde yayınlanan ve sene başında belirlenen kazanımların bilgi ve anlama sorularıyla öğrencilerin karşısına çıkartılmıştır.Genel olarak sınavın öğrencilerin seviyelerine uygun ve MEB’in sene başından sonuna kadar hazırlamış olduğu kazanım ve değerlendirme sınavlarıyla birlikte, yeterli çalışmayla ve disiplinle düzenli olarak çalışan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav ve sene geride kalmış bulunmakta diye yorumlayabiliriz.

DİN: Kazanımlara uygun. Sorular açık ve net. Okuduğunu anlama, yorumlama ve akıl yürütme becerisi gerektiren soruların yoğunlukta olduğu bir sınavdı. Birinci sınav kadar zorlayıcı olmayan sınavda Hz. Muhammed’in hayatı konusunda yorumlama soruları; hac, umre taassup, yardımlaşma kurumları gibi konularda da bilgiye dayalı sorular bulunuyordu. Sınav genel olarak öğrencilerin becerileriyle kolaylıkla üstesinden gelebileceği bir sınav halinde karşımıza çıktı.

MTK Eğitim Zümre Başkanları

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir